Nieprawidłowe użycie produktu medycznego

Na powodzenie każdego zabiegu medycznego wpływa bardzo wiele czynników. Jednym z nich jest jakość i właściwe zastosowanie produktów medycznych niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu. Inspiracją do napisania tego artykułu był przypadek, który wydarzył się w jednym z warszawskich szpitali skutkujący tragiczną śmiercią jego 21 letniej pacjentki. Córka powódki z powodu silnego bólu głowy trafiła do szpitala, […]

Zakażenie gronkowcem w szpitalu

Zakażenia szpitalne to jeden z najczęstszych przypadków błędów medycznych. Jednocześnie w zdecydowanej większości przypadków do zakażenia dochodzi przez zaniedbanie lekarzy lub personelu szpitala. W niniejszym artykule opiszę sytuację pacjentki, która została przyjęta do Szpitala z rozpoznaniem torbieli jajnika lewego oraz mięśniaka macicy. Powódka poddana została zabiegowi usunięcia macicy oraz przydatków. Po dwóch tygodniach od zabiegu […]

Odpowiedzialność lekarzy za zbyt późne wykrycie nowotworu

W dzisiejszych czasach częstym problemem zdrowotnym jest nowotwór. Wiadomym jest, że odpowiednio wcześnie wykryty w wielu przypadkach może zostać wyleczony. Problem pojawia się, gdy nie uda się go wykryć wystarczająco wcześnie. Niejednokrotnie zdarza się, że podczas wizyty u lekarza zgłaszamy dolegliwości, które mogą być objawem rozwijającej się choroby, lecz nie zawsze lekarze poświęcają czas, by […]

Zgoda na operację, a naruszenie praw pacjenta

Tematyka naruszenia praw pacjenta jest bardzo blisko związana z błędami medycznymi, a jednocześnie wiedza na ten temat nie jest odpowiednio rozpowszechniona. Z tego powodu większość pacjentów nie jest świadoma, że szpitale i lekarze odpowiadają nie tylko za popełnione błędy medyczne, ale również za naruszenie praw pacjenta. Napisałem, że są to zagadnienia bardzo blisko ze sobą […]

Błąd medyczny skutkujący martwicą jelita u noworodka

Tematem tego artykułu będzie sytuacja, w której lekarze dopuścili się błędu diagnostycznego polegającego na niewykryciu skrętu jelita u noworodka w wyniku czego z opóźnieniem podjęto decyzję o interwencji chirurgicznej. Skutki tego zaniedbania lekarzy okazały się wyjątkowo tragiczne w skutkach, gdyż u dziecka doszło do martwicy skręconego jelita i konieczności resekcji jelit w 90%. Powód urodził […]

Amputacja zdrowej piersi z powodu błędnie wykrytego nowotworu

Błąd medyczny jest zazwyczaj kojarzony z nieprzeprowadzeniem wymaganego zabiegu, niewykryciem właściwej choroby, czy z sytuacją, gdy podczas operacji lub diagnozy lekarze popełnili jakiś błąd. Czasami zdarza się jednak, że błędem medycznym jest niepotrzebnie przeprowadzony zabieg skutkujący amputacją lub wycięciem zdrowej części ciała. W niemniejszym artykule opiszę sytuację, gdy lekarze pospieszyli się z diagnozą nowotworu u […]

Dziedziczenie roszczeń z tytułu błędów medycznych

W trakcie prowadzenia postępowań spotykamy się z sytuacjami losowymi, w których osoba poszkodowana błędem medycznym składa pozew, po czym w trakcie procesu umiera. Pojawia się wtedy pytanie czy są podstawy, żeby jej spadkobiercy nadal domagali się zadośćuczynienia? Czy też skoro osoba poszkodowana nie żyje, to nie ma podstaw, by jej następcy prawni otrzymali zadośćuczynienie za […]

Odpowiedzialność za efekty uboczne związane z przyjmowaniem leków

W artykule Odszkodowanie dla pacjenta za nieprawidłowe wypisanie przez lekarza leku opisałam, jak wygląda odpowiedzialność lekarza za błąd popełniony przy wypisywaniu leku. Wskazałam w nim, że lekarz poniesie odpowiedzialność za wskazanie nieprawidłowego leku, w nieodpowiedniej dawce albo gdy nie poinformuje pacjenta o skutkach ubocznych. Istnieje jednak wiele sytuacji, w których lekarz nie ponosi winy za szkody wyrządzone […]

Odpowiedzialność szpitala za szkody spowodowane niesprawnym sprzętem

Odpowiedzialność szpitala za szeroko rozumiany błąd medyczny może powstać na wielu płaszczyznach. Szpitale ponoszą bowiem odpowiedzialność nie tylko za błędy medyczne popełnione przez lekarzy, personel medyczny, ale również za szkody wynikające z posługiwania się niesprawnym sprzętem w procesie leczenia. W orzecznictwie coraz częściej pojawiają się wyroki, w których sądy zasądzają zadośćuczynienie i odszkodowanie dla pacjenta, […]

Odszkodowanie dla pacjenta za brak skierowania do właściwego lekarza specjalisty

Duża część pacjentów zaczyna swoje leczenie od wizyty u lekarza rodzinnego. Oczywiście dzieje się tak pod warunkiem, że nie zachodzi nagły wypadek wymagający wzywania karetki pogotowia. Warto wiedzieć o tym, że na etapie kontaktu z lekarzem nie tylko rodzinnym, ale też każdej innej specjalizacji może dojść do błędu medycznego polegającego na nieskierowania pacjenta przez lekarza […]