Odszkodowanie za błędy medyczne z ubezpieczenia OC lekarza

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich wprowadziła obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy wykonujących zawód w zakładzie opieki zdrowotnej oraz w ramach indywidualnej praktyki specjalistycznej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Tym samym każdy lekarz ma obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za następstwa ewentualnych błędów medycznych. Dzięki temu zawsze masz możliwość dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny od lekarza lub z ubezpieczenia w ramach wykupionej polisy OC lekarza.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą ubezpieczeniem OC objęto działalność cywilną podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie Polski za szkody będące następstwem:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych,

 • niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Gdy dojdzie do popełnienia błędu medycznego ubezpieczyciel jest obowiązany zapłacić odszkodowanie i zadośćuczynienie, które należy się pacjentowi od lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej. Innymi słowami w przypadku błędu medycznego możesz pozwać lekarza i jego ubezpieczyciela, lub też dodatkowo szpital a także ubezpieczyciela, u którego szpital ma wykupioną polisę. W praktyce za każdym razem gdy żądasz od szpitala odszkodowania lub zadośćuczynienia szpital zawiadomi o tym ubezpieczyciela, gdyż taki obowiązek wynika z umowy OC.

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w przypadku:

 • uznania roszczenia, które polega na tym, że w trakcie toczącego się postępowania ubezpieczyciel uznaje, że doszło do popełnienia błędu medycznego i wypłaca określoną kwotę tytułem odszkodowania oraz zadośćuczynienia,

 • wydania prawomocnego wyroku zasądzającego odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Wyrok taki jest wydawany po przeprowadzeniu postępowania sądowego.

 • na podstawie ugody sądowej lub pozasądowej. Zawsze istnieje możliwość ugodowego załatwienia sprawy pomiędzy pacjentem, a szpitalem, czy też reprezentującym go ubezpieczycielem. Ugodę taką można zawrzeć przed rozpoczęciem procesu albo dopiero w jego trakcie.

Jeżeli ubezpieczyciel nie kwestionuje roszczenia obowiązany jest spełnić je w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku. Kwotę bezsporną ubezpieczyciel powinien wypłacić w terminie 30 dni od dnia wypadku zgodnie z art. 817 k.c, który brzmi: ,,Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.”

Podsumowując, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za błędy medyczne popełnione przez lekarzy w ramach prywatnej praktyki jak też pracujących w szpitalach, przychodniach i innych podmiotach leczniczych. Wynika to z obowiązkowego ubezpieczenia zarówno lekarzy jak i szpitali. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za błędy medyczne popełnione przez lekarzy wykonujących prywatną praktykę lub pracujących w szpitalach.

Adwokat Ewelina Miller

3 Replies to “Odszkodowanie za błędy medyczne z ubezpieczenia OC lekarza”

 1. Michał Miller says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. witam,jaki czas ma ubezpieczyciel na roztrzygnięcie sporu ?Pierwszeprzyszlo po 2tygodniach odmownie i dalsze postepowanie w tej sprawie gdzie dokumentacja medyczna poszla do badan medycznych.Co to oznacza i jak długo trwa?Dziękuję z góry z odpowiedz Agata.

  1. Ewelina Świstek says: Odpowiedz

   Witam,
   odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń powinno zostać rozpatrzone co do zasady w terminie 30 dni. Z opisywanej przez Panią sytuacji wynika jednak, że dokumentacja medyczna została przedstawiona biegłemu do analizy. Z uwagi na fakt, że sprawy medyczne często są skomplikowane oraz wymagają uzyskania przez biegłego dodatkowych informacji trzeba się liczyć z tym, że biegły będzie potrzebował nawet kilku miesięcy na wydanie opinii. Warto jednakże wysyłać ponaglenia mailowe do likwidatora szkody, a w przypadku braku konkretnych odpowiedzi ze strony zakładu ubezpieczeń lub przedłużającego się ponad miarę postępowania sprawę można zgłosić Rzecznikowi Finansowemu.
   Pozdrawiam

Dodaj komentarz