Podwyższenie lub waloryzacja renty z OC


Wielokrotnie spotykam się z pytaniami od osób poszkodowanych czy jest możliwa waloryzacja lub podwyższenie renty przyznanej w ramach polisy OC sprawcy szkody?

Zagadnienie to jest bardzo ciekawe, jednak w praktyce mało osób zwraca na nie uwagę i zajmuje się tym tematem. To błąd, gdyż renta przyznana w ramach polisy OC, jak każde inne świadczenie okresowe podlega podwyższeniu lub waloryzacji, a więc można i należy wnosić o zwiększenie jej wysokości, jeżeli zaszły ku temu podstawy.

Podstawy do zwiększenia wysokości renty przyznanej w ramach policy OC będą oczywiście różne, w zależności od rodzaju renty, jaka została przyznana osobie poszkodowanej. Dla przykładu:

 • jeżeli osoba poszkodowana dostaje z polisy OC rentę wyrównawczą, w związku z pogorszeniem się jej sytuacji materialnej wskutek śmierci męża, który zmarł w skutek błędu medycznego podstawą podwyższenia renty będzie zmiana jej sytuacji materialnej z uwagi na wzrost cen, czy kosztów utrzymania lub wzrost przeciętnego wynagrodzenia;
 • w przypadku przyznania renty z tytułu zwiększonych potrzeb podstawą do podwyższenia renty osobie poszkodowanej, może być wzrost cen usług lub leków, na których pokrycie renta została przyznana;
 • osobną podstawą do podwyższenia renty z tytułu zwiększonych potrzeb będzie też pojawienie się nowych uzasadnionych potrzeb osoby poszkodowanej;
 • osoba poszkodowana, której została przyznana renta z tytułu utraconych dochodów, może wnosić o waloryzację tej renty corocznie, na podstawie wzrostu, cen lub wynagrodzeń w sektorze, w którym była zatrudniona przed wypadkiem;
 • można również wnosić o podwyższenie renty z tytułu utraconych dochodów, wykazując, że gdyby osoba poszkodowana pracowała normalnie od dnia przyznania renty, to do chwili obecnej uzyskała by awans, podwyżkę lub inne lepiej płatne stanowisko z uwagi na większe doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje.


Jak widać na przykładzie powyższego wyliczenia, podstaw do podwyższenia lub waloryzacji renty należnej osobie poszkodowanej z polisy OC, jest wiele. Z tego powodu warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację, gdyż bardzo prawdopodobnym jest, że aktualnie wypłacana renta jest zbyt niska i można się starać o jej podwyższenie lub waloryzację.

Z zagadnieniem zmiany wysokości renty, wiąże się ściśle problem, czy w świetle obowiązującego prawa istnieją granice czasowe, poza którymi roszczenia o podwyższenie renty ze względu na zmianę stosunków ulegają przedawnieniu?

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z 5 listopada 1987 r. (III CZP 63/87, OSPiKA 1989, nr 2, poz. 32 z glosą Z. Policzkiewicz) wyraził pogląd, że uprawnienie do żądania zmiany wysokości renty nie ulega przedawnieniu i że uprawniony może z niego skorzystać nawet po upływie wielu lat od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie żądanie.

Trzyletniemu przedawnieniu podlegają natomiast roszczenia o podwyższenie renty, w związku z tym takiej podwyższonej renty można domagać się wstecz tylko za okres trzech lat od daty wypłaty renty za dany miesiąc.

Adwokat Michał Miller

3 Replies to “Podwyższenie lub waloryzacja renty z OC”

 1. Michał Miller says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. Witam,
  wypadek miałem w 2009r. w pracy. W 2014r. w czerwcu otrzymałem rentę z OC samochodu. Czy mogę się starać o rewaloryzację z tytułu inflacji/osłabienia złotego? Jeśli tak to czy od początku jej wypłacania? (teraz dokładnie ,będą 3 lata). Jestem też przekonany, że teraz bym o wiele więcej zarabiał, gdyż byłem wykwalifikowanym pracownikiem, a moje doświadczenie zawodowe rosło. Co muszę zrobić by zwiększyć moją rentę?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Z wyrazami szacunku Grzegorz.

  1. Michał Miller says: Odpowiedz

   Szanowny Panie,

   o ile nie zawarł Pan ugody w tym zakresie roszczenie rentowe może być modyfikowane zarówno przez Pana jak i przez zakład ubezpieczeń.
   Niestety bardzo często renta jest przyznawana w znacznie zaniżonej wysokości i nie obejmuje wszystkich podstaw do jej przyznania.
   By udzielić szczegółowej odpowiedzi musiałbym zapoznać się z dokładnie Pańską sprawą.
   Jeżeli jest Pan zainteresowany proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dodaj komentarz