Renta z polisy OC szpitala lub lekarza

Powszechnie wiadomym jest, że za szkody poniesione w wyniku błędu medycznego poszkodowanemu należy się odszkodowanie. Większość osób przez pojęcie odszkodowania rozumie jednorazową kwotę pieniężną, za którą poszkodowany może naprawić poniesione przez siebie szkody majątkowe. 

W rzeczywistości pojęcie odszkodowania jest znacznie szersze i zawiera w sobie również możliwość dochodzenia renty. Polskie prawo przewiduje kilka rodzajów renty należnej osobie poszkodowanej z polisy OC szpitala lub lekarza, wśród których wyróżnia się:  

 • Renta na zwiększone potrzeby – W wyniku obrażeń odniesionych przez osobę poszkodowaną w wyniku błędu medycznego bardzo często zwiększają się jej potrzeby, z tytułu odbywanego procesu leczenia i rehabilitacji. Najczęściej są one związane z koniecznością zapewnienia osobie poszkodowanej stałej lub czasowej opieki lub dodatkowymi wydatkami na leczenie, takimi jak wizyty i zabiegi w prywatnych placówkach służby zdrowia, zabiegi rehabilitacji., lub regularnie przyjmowane leki nie refundowane przez NFZ; 
 • Renta za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość – Celem tej renty jest rekompensata tych skutków błędu medycznego, które pogarszają perspektywy osoby poszkodowanej na przyszłość. Najlepiej będzie to zobrazować na następującym przykładzie:
  Jan Kowalski w chwili zdarzenia miał 19 lat i był obiecującym młodym piosenkarzem. W wyniku błędu lekarskiego doznał trwałego uszkodzenia strun głosowych, które co prawda po skomplikowanych operacjach i długotrwałym procesie rehabilitacji nie utrudnia mu normalnego funkcjonowania, jednak uniemożliwia mu śpiewanie, gdyż nie jest w stanie osiągnąć wcześniejszej barwy głosu. Jan Kowalski stracił możliwość zrobienia kariery jako piosenkarz i z tego tytułu należy mu się renta.  
 • Renta z tytułu utraconego dochodu – Renta ta przysługuje w sytuacji, w której w wyniku wypadku osoba poszkodowana utraciła możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Aby roszczenie o rentę było zasadne muszą zostać spełnione łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze musi zostać stwierdzone, ze poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej, czyli nie może wykonywać dotychczasowej pracy albo może ją wykonywać w mniejszym zakresie niż dotychczas. Po drugie musi to generować po jego stronie zmniejszenie dochodów. Zakład ubezpieczeń, w którym szpital lub lekarz miał wykupioną polisę OC ma obowiązek przyznać rentę do wysokości odpowiadającej części utraconego dochodu, jaka jest następstwem skutków błędu medycznego; 
 • Renta alimentacyjna – Przysługuje osobom, którym zmarły przed śmiercią regularnie dostarczał środków do życia. Po śmierci osoby poszkodowanej w wyniku błędu medycznego o tego typu rentę mogą zwrócić się do zakładu ubezpieczeń szpitala lub lekarza przede wszystkim dzieci zmarłego, oraz w niektórych wypadkach jego małżonek czy konkubent, rodzice, a także inne bliskie osoby utrzymywane przez zmarłą osobę poszkodowaną; 

Ponadto osoba poszkodowana w wyniku błędu medycznego ma prawo zażądać przyznania zamiast renty jednorazowego odszkodowania, czyli tzw. kapitalizacji renty. Kapitalizacja renty jest najczęściej stosowana w przypadku gdy poszkodowany stał się inwalidą, a jednorazowe odszkodowanie ułatwi mu przyuczenie do wykonywania nowego zawodu. 

Dokładne wyjaśnienie poszczególnych rodzajów renty, kapitalizacji renty oraz możliwości ich dochodzenia zostaną opisane w kolejnych moich artykułach. 

Adwokat Michał Miller  

One Reply to “Renta z polisy OC szpitala lub lekarza”

 1. Michał Miller says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz