Ustalenie odpowiedzialności za skutki zdarzenia na przyszłość w ramach procesu o błąd medyczny


Każdy uraz, czy schorzenie wpływa na nasz organizm w większym lub mniejszym stopniu. Część tych skutków da się przewidzieć, jednak szczególnie w tych bardziej skomplikowanych sprawach nie da się przewidzieć wszystkiego. Ponadto nie wszystkie szkody na osobie zawsze powstają jednocześnie ze zdarzeniem, które wywołało uszkodzenie ciała. Następstwa takiego zdarzenia mogą być najróżniejsze, a sama szkoda często ma charakter dynamiczny.

W jakiś czas po zdarzeniu, często wiele lat, a nawet dziesięcioleci po zdarzeniu ujawniają się jego kolejne następstwa, które są zależne od indywidualnych właściwości organizmu, przebiegu leczenia czy rehabilitacji oraz wielu innych czynników, w tym rozwoju nauk medycznych i biologicznych.  Tym samym w momencie składania pozwu czy wydawania wyroku w sprawie nie można ich przewidzieć.

Osoba poszkodowana nie może zatem, występując z powództwem o świadczenie, określić wszystkich skutków danego zdarzenia, które jeszcze się nie ujawniły, ale których wystąpienie jest prawdopodobne. Niektóre skutki nabytych schorzeń czy uszczerbków na zdrowiu mogą wyjść na jaw dopiero po kilku, a nawet kilkunastu latach, czyli wiele lat po zakończeniu procesu i uzyskaniu świadczeń od winnych spowodowania naszego uszczerbku: szpitala lub lekarza.

Skoro kolejne schorzenia powstały w związku ze wcześniejszymi, za które szpital czy lekarz ponoszą odpowiedzialność, to za te kolejne roszczenia również powinniśmy domagać się rekompensaty. Zamiast jednak wytaczać kolejną sprawę sądową i tracić kolejne lata na dochodzenie roszczeń, które nam się słusznie należą, warto zabezpieczyć się na taką ewentualność od razu.

Składając powództwo w sprawie o błąd medyczny można, a nawet należy zawrzeć roszczenie ustalenia odpowiedzialności pozwanego szpitala lub lekarza za skutki zdarzenia, które mogą się ujawnić w przyszłości.

Ponadto, pomijając już kwestię czasu potrzebnego na przeprowadzenie kolejnej sprawy sądowej związanej z dochodzeniem roszczeń z tytułu popełnionego w przeszłości błędu medycznego, to z biegiem czasu związek przyczynowy pomiędzy nowo odkrytymi schorzeniami, a popełnionym w przeszłości przez szpital luk lekarza błędem medycznym będzie coraz trudniej udowodnić.

Z biegiem lat nasze ciało przechodzi wiele naturalnych zmian związanych z procesem starzenia się, a także jest narażone na  czynniki zewnętrzne.

Z kolei przyczyn danego schorzenia może być wiele i po upływie kilku czy kilkunastu lat niemożliwym może być jednoznaczne wykazanie, że np. uraz biodra spowodowany jest niewłaściwym wykonaniem operacji przez lekarza 10 lat temu, a nie jakimś urazem zewnętrznym czy regularnie uprawianym w ostatnich kilku latach wieczornym joggingiem.

Z tego powodu występując z powództwem w przedmiocie ustalenia odpowiedzialności za popełniony błąd medyczny i jego skutki, warto również pomyśleć o przyszłości i zawrzeć również wniosek o ustalenie odpowiedzialności pozwanego za skutki zdarzenia, które mogą powstać w przyszłości. 

Adwokat Michał Miller

One Reply to “Ustalenie odpowiedzialności za skutki zdarzenia na przyszłość w ramach procesu o błąd medyczny”

  1. Michał Miller says: Odpowiedz

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz