Odpowiedzialność lekarzy za zbyt późne wykrycie nowotworu

W dzisiejszych czasach częstym problemem zdrowotnym jest nowotwór. Wiadomym jest, że odpowiednio wcześnie wykryty w wielu przypadkach może zostać wyleczony. Problem pojawia się, gdy nie uda się go wykryć wystarczająco wcześnie. Niejednokrotnie zdarza się, że podczas wizyty u lekarza zgłaszamy dolegliwości, które mogą być objawem rozwijającej się choroby, lecz nie zawsze lekarze poświęcają czas, by zbadać przyczynę i stwierdzić, czy może to być nowotwór. Wcześnie wykryty nowotwór daje szansę mniej inwazyjnego leczenia, choć nie zawsze.

W poniższym artykule opiszę ciekawą sytuację, w której u poszkodowanej nie wykryto nowotworu. Biegli powołani w trakcie procesu stwierdzili, że nawet gdyby nowotwór wykryto wcześniej nie zmieniłoby to sposobu leczenia, lecz sąd uznał, że poszkodowanej należy się zadośćuczynienie za sam fakt opóźnienia w wykryciu choroby.

Poszkodowana miała guza odbytnicy. Lekarze podczas badań w odstępie kilku miesięcy nie przeprowadzili żadnych badań pomocnych w wykryciu guza. Zdaniem biegłych nie miało to wpływu na wybór sposobu leczenia.

Sąd uznał jednak, że wcześniejsza diagnoza zwiększałaby szanse przeżycia i wpływała korzystnie na przebieg procesu leczenia, co należy rozpatrywać w kontekście rozstroju zdrowia i co wiąże się z określoną krzywdą i prawem do zadośćuczynienia na podstawie art. 445 k.c.

Sąd wskazał, że każde zmniejszenie szansy na zachowanie życia i pozytywny wynik leczenia niewątpliwie wpływa na kondycję psychiczną chorego, zwiększając jego obawy i wiarę w powodzenie.

Sąd trafnie zauważył, że rozstrój zdrowia, pozostający w adekwatnym związku przyczynowym z zaniechaniem szpitala polegał przede wszystkim na utracie szansy wcześniejszego wykrycia nowotworu, a co za tym idzie pozytywnego wyniku leczenia.

Ponadto Sąd uznał, że choć same zaburzenia depresyjno – lękowe występujące u poszkodowanej spowodowane były samoistną chorobą nowotworową, to jednak z opinii biegłej z zakresu psychologii wprost wynikało, że jednym ze skutków psychologicznych związanych z przebiegiem choroby było obniżenie zaufania do lekarzy i skuteczności diagnozy medycznej.

Podsumowując, nawet jeżeli zbyt późne wykrycie nowotworu nie skutkuje zmianą sposobu leczenia to z powodu faktu opóźnienia w podjęciu leczenia można otrzymać zadośćuczynienie. Argumentem poszkodowanych w takich sytuacjach jest obniżenie zaufania do lekarzy, którzy nie wykryli choroby. Tym samym duża część poszkodowanych obawia się czy leczenie wykrytej już choroby będzie przebiegać prawidłowo. Takie obawy mogą zostać wzięte pod uwagę przy wyliczaniu należnego poszkodowanym zadośćuczynienia.

Adwokat Ewelina Miller

One Reply to “Odpowiedzialność lekarzy za zbyt późne wykrycie nowotworu”

  1. Ewelina Świstek says: Odpowiedz

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz