Nieprawidłowe postępowanie lekarza wobec osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym

W niniejszym artykule opiszę przypadek błędu medycznego, w którym starsza kobieta uczestniczyła w wypadku komunikacyjnym. Samochód, którym jechała poszkodowana dachował. Poszkodowaną karetką zawieziono do szpitala. Biegły badający sprawę uznał, iż działanie lekarza z SOR było nieprawidłowe.

Zespół Ratownictwa Medycznego odnotował okoliczności zdarzenia w karcie wyjazdowej, stwierdził krwiak lewego podudzia oraz brak innych nieprawidłowości. Chorą przewieziono do SOR szpitala, gdzie została zbadana przez lekarza dyżurnego. Jako przyczynę zgłoszenia się poszkodowanej lekarz odnotował bóle lewego podudzia w wyniku upadku, w badaniu opisał cechy stłuczenia podudzia i wykluczył jego złamanie wykonując badanie RTG. Zalecił leczenie zachowawcze, kontrolę w Poradni Ortopedycznej i wypisał chorą do domu, choć poszkodowana odczuwała duże osłabienie, nie mogła utrzymać równowagi.

Następnego dnia pojawiły się u poszkodowanej zawroty i bóle głowy, które zmusiły ją do poszukiwania pomocy lekarskiej w szpitalu. W wykonanym badaniu tomografii komputerowej stwierdzono przymózgowy krwiak podtwardówkowy nad prawą półkulą mózgu ze śladowym efektem masy.

Po analizie akt spraw biegły stwierdził, że lekarz dyżurny nie miał najpewniej świadomości uczestniczenia badanej w wypadku komunikacyjnym. Odnotował jedynie upadek z urazem lewej nogi.

Wynika z tego, że prawdopodobnie nie zapoznał się z kartą wyjazdową załogi karetki pogotowia, którą otrzymał w momencie przekazywania chorej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jest w niej bowiem wyraźnie napisane, że pacjentka uczestniczyła w wypadku samochodowym. Pacjenci w takiej sytuacji wymagają innego podejścia niż chorzy, którzy upadając stłukli nogę. Konieczne jest dokładne zebranie wywiadu dotyczącego doznanych obrażeń, w szczególności urazu głowy, przemijających zaburzeń świadomości, niepamięci. Nieświadomość lekarza dyżurnego odnośnie uczestniczenia przez chorą w wypadku była powodem pominięcia tego etapu badania. Jeśli pacjentka potwierdziłaby uraz głowy, a jest prawdopodobne, że tak by się stało, ponieważ rzeczywiście do niego doszło, konieczne byłoby zlecenie tomografii komputerowej głowy. Brak tych działań był w opinii biegłego efektem niedołożenia należytej staranności przez lekarza dyżurnego SOR, a jego postępowanie biegły ocenił jako niewłaściwe. Następstwem było opóźnienie w podstawieniu właściwej diagnozy.

Podsumowując, osoby po wypadkach komunikacyjnych powinny zostać poddane gruntownym badaniom oraz pozostawione na obserwację w przypadku poważnych urazów. Nieprawidłowością w działaniach lekarzy jest wypisanie takich pacjentów do domu szczególnie w przypadku, gdy można domniemywać, że doszło do urazu głowy.  

Adwokat Ewelina Miller

One Reply to “Nieprawidłowe postępowanie lekarza wobec osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym”

  1. Ewelina Świstek says: Odpowiedz

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz