Błąd medyczny pomimo zgody pacjenta na przeprowadzenie operacji

W ostatnim czasie spotkałem się z ciekawym przypadkiem interpretacji Sądu Najwyższego odnośnie tak ważnej, a jednocześnie wciąż spornej kwestii, jaką jest wyłączenie odpowiedzialności lekarza w związku z wyrażeniem przez pacjenta zgody na przeprowadzenie operacji i wiążące się z tym ryzyko. W przedmiotowej sprawie Pacjentka udała się do szpitala ze skierowaniem celem przeprowadzenia operacji. Szpital przeprowadził […]

Powikłanie procesu leczenia, a błąd medyczny

W trakcie procesu leczenia pacjenta, szczególnie w przypadkach obejmujących zabiegi operacyjne, lekarze podejmują zazwyczaj mnóstwo decyzji i wykonują wiele czynności mających na celu poprawę stanu zdrowia pacjenta. Wielokrotnie nie wszystko idzie zgodnie z planem, a skutki przeprowadzonych zabiegów odbiegają od założeń wykonujących je lekarzy. Nie zawsze jednak negatywny dla pacjenta skutek zabiegu medycznego stanowi błąd […]

Błąd medyczny przy zabiegu laparoskopii

W niniejszym artykule opiszę ciekawy przypadek błędu medycznego, którego lekarze dopuścili się w trakcie wykonywania u pacjentki zabiegu laparoskopii. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że sąd uznał za błąd medyczny nieprawidłową decyzję lekarzy, co do kontynuowania operacji pierwotnie wybraną metodą zamiast jej zmiany na laparotomię, a nie fakt, że podczas zabiegu dopuścili się kilkukrotnej […]

Próba ukrycia przez lekarza popełnionego błędu medycznego

W niniejszym artykule opiszę przypadek, wydawałoby się rutynowej operacji kręgosłupa, podczas której doszło do popełnienia błędu medycznego przez lekarza. Lekarz natomiast zamiast przyznać się do pomyłki, przeprosić i zrobić wszystko by naprawić swój błąd, postanowił zrobić wszystko, by popełniony błąd medyczny ukryć i uniknąć związanych z tym konsekwencji. Powódka cierpiała na dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego. […]

Błąd medyczny podczas operacji kręgosłupa

W niniejszym artykule opiszę przypadek, będący przykładem błędu medycznego związanego z operacjami kręgosłupa. Pacjent skarżył się na ból kręgosłupa, dlatego chcąc poprawić jakość życia uznał, że chciałby pozbyć się bólu, który w jakimś stopniu utrudniał mu normalne funkcjonowanie. Słysząc, że zabieg kręgosłupa może mu pomóc poprosił lekarza o pomoc w tym zakresie. Pacjent cierpiał na […]

Zbędne operacje jako błąd medyczny

W naszej pracy zawodowej spotykamy się zazwyczaj z sytuacjami, w których lekarze zaniechali wykonywania swoich obowiązków, wykonali je zbyt późno albo też w trakcie wykonywania czynności dopuścili się zaniedbań skutkujących rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta. W praktyce pojawiają się jednak także przypadki osób, u których lekarze wykonali operacje, przeprowadzili amputację, usunięcie organów, a tym samym […]

Po operacji w ciele pacjenta zaszyto narzędzia chirurgiczne, czy można uzyskać odszkodowanie?

Pozostawienie ciał obcych w organizmie pacjenta zdarza się bardzo często. Najczęściej w ciele osoby operowanej pozostawia się chusty operacyjne, tampony, zwitki gazy, czasami są to narzędzia chirurgiczne takie jak igły czy też klamry. Pojawia się pytanie czy pozostawienie jakiegokolwiek ciała obcego w organizmie pacjenta jest błędem medycznym? Obecnie przeważa pogląd, iż nie jest to błąd […]