Zdarzenie medyczne a błąd medyczny

Zdarzenie medyczne nie jest tożsame z pojęciem błędu medycznego. Zdarzenie medyczne jest pojęciem szerszym, obejmującym zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta wywołane niezgodną z aktualną wiedzą medyczną: diagnozą, jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie przyczyniając się do rozwoju choroby, leczeniem, w tym wykonaniem zabiegu […]

Błąd medyczny, a niepowodzenie lekarskie

W poprzednich artykułach: Błąd terapeutyczny jako rodzaj błędu medycznego oraz Błąd diagnostyczny jako rodzaj błędu medycznego opisałam błędy medyczne, za które lekarz powinien ponieść odpowiedzialność. Bardzo często zdarza się jednak, iż pomimo tego, że leczenie się nie powiodło lekarz nie poniesie żadnej odpowiedzialności. Dzieje się tak dlatego, iż mamy do czynienia z tzw. niepowodzeniem lekarskim, […]

Błąd terapeutyczny jako rodzaj błędu medycznego

  Błąd w sztuce medycznej oznacza naruszenie przez lekarza obowiązujących go w konkretnym wypadku reguł postępowania zawodowego wobec takich dóbr prawnych, jak życie i zdrowie człowieka. W doktrynie wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje błędów: – błąd diagnostyczny – oraz błąd terapeutyczny. W poprzednim artykule zatytułowanym Błąd diagnostyczny jako rodzaj błędu medycznego wskazałam, iż błąd ten […]

Błąd diagnostyczny jako rodzaj błędu medycznego

Błąd medyczny oznacza ogólnie rzecz ujmując naruszenie przez lekarza obowiązujących go w konkretnym wypadku reguł postępowania wobec życia i zdrowia człowieka. W doktrynie wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje błędów medycznych: błąd diagnostyczny oraz błąd terapeutyczny. Istotę błędu diagnostycznego przedstawię w poniższym artykule. Błąd diagnostyczny występuje w sytuacji, gdy na etapie rozpoznania schorzenia nastąpi naruszenie reguł […]

Czym jest błąd medyczny? Definicja błędu medycznego

Niejednokrotnie w prasie czy telewizji słyszymy o kolejnych błędach medycznych popełnianych przez personel medyczny. Pamiętać trzeba, że nie każdy błąd lekarza będzie błędem medycznym. Poniżej przedstawię odpowiedź na pytanie czym jest błąd medyczny i jakie rodzaje odpowiedzialności może ponieść za niego lekarz. Pojęcie błędu medycznego nie jest zdefiniowane przez żadną ustawę. Analizując orzecznictwo oraz poglądy […]