Odpowiedzialność za błąd medyczny i zakażenie gronkowcem MRSA w szpitalu

W poniższym artykule opiszę przypadek, z którym spotkałam się w trakcie mojej pracy zawodowej. Sprawa dotyczyła poszkodowanej pacjentki, która zmarła w szpitalu po operacji z powodu zapalenia płuc. Najbliżsi zmarłej uważali, że za śmierć mogą odpowiadać lekarze zajmujący się nią w szpitalu. Po zakończonym postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych można stwierdzić, […]

Odpowiedzialność lekarzy za zakażenie sepsą w szpitalu

Zakażenia szpitalne są często spotykanym rodzajem błędów medycznych. Wśród nich groźna dla życia pacjenta jest sepsa zwana też posocznicą. W dokumentacji medycznej osób poszkodowanych wskutek błędów medycznych często pojęcia te występują zamiennie. Sepsę mogą wywołać bakterie (np. meningokoki, pneumokoki, paciorkowce, E.coli); grzyby ( np. Candida albicans) czy też wirusy. Do szpitali przychodzą ludzie już zarażeni sepsą […]

Błędne leczenie zakażenia układu moczowego

W niniejszym artykule opiszę ciekawy przypadek błędu medycznego wynikającego z błędnej diagnozy, w wyniku której podjęto nieprawidłowe leczenie pacjentki z pominięciem głównego problemu zdrowotnego, czego skutkiem niestety była śmierć pacjentki. Pacjentka skarżyła się na silne bóle w okolicy lędźwiowo – krzyżowej, połączone z podwyższoną temperaturą i spadkiem masy ciała. Skierowana została do lekarza rodzinnego, który […]

Kwoty zasądzane przez sądy za zakażenie w szpitalu.

Częstym rodzajem spraw medycznych są sprawy o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za zakażenia w szpitalu. W niniejszym artykule opiszę wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w którym sąd oddalił apelację szpitala, a tym samym uznał, iż kwota 300 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia jest adekwatna w stosunku do doznanych przez powoda krzywd. W przedstawionej sytuacji poszkodowany został […]

Odszkodowanie za zakażenie gronkowcem złocistym w szpitalu

Według raportu WHO rocznie ok. 5-10 % pacjentów polskich szpitali zostaje zakażonych na skutek błędu popełnionego przez personel. Wśród wszystkich spraw ok 30 % wszystkich zakażeń stanowią zakażenia szczepami gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus). Pojawia się pytanie skąd tak duża ilość zakażeń właśnie gronkowcem złocistym. Wynika to z faktu, że nosicielami tej bakterii jest ok. 30% […]

Czy szpital może się uwolnić od odpowiedzialności za zakażenia?

Pobyt w szpitalu wiąże się często z tym, iż dochodzi do zakażenia pacjenta wskutek niedostatecznego dbania o higienę i warunki sanitarne w szpitalu oraz z powodu zaniedbań personelu medycznego w trakcie przeprowadzania operacji. Zgodnie z art. 2 pkt.32 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń zakażeniem to wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika […]