Odszkodowanie dla opiekunów osób niepełnosprawnych za brak świadczenia pielęgnacyjnego

W poprzednim moim artykule opisałem możliwość ubiegania się przez opiekunów osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała po uzyskaniu przez nie pełnoletności lub w przypadku kontynuowania nauki po 25 roku życia, o uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego na identycznych zasadach jak opiekunowie osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała przed uzyskaniem pełnoletności, czyli w wysokości 1.477,00 zł miesięcznie.

Ten artykuł będzie natomiast poświęcony możliwości uzyskania przez te osoby dodatkowego świadczenia w postaci odszkodowania za tak zwany delikt prawny, polegający na niedostosowaniu przez ustawodawcę obecnego porządku prawnego do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., o sygn. akt K 38/13, wskutek czego opiekunowie osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała po uzyskaniu przez nie pełnoletności lub w przypadku kontynuowania nauki po 25 roku życia, nie uzyskają wyższych świadczeń z mocy prawa.

Wysokość takiego odszkodowania może przekroczyć 30.000,00 zł, gdyż na jego wysokość składa się różnica w wysokości uzyskiwanego świadczenia za okres trzech lat przed wystąpieniem o odszkodowanie.

W większości przypadków opiekunowie dostawali specjalny zasiłek opiekuńczy, którego wysokość wynosi zaledwie 520 zł miesięcznie. W porównaniu do świadczenia pielęgnacyjnego, którego obecna wysokość to 1.477,00 zł, różnica wynosi aż 957,00 zł miesięcznie.

Po blisko czterech latach od wydania przez Trybunał Konstytucyjny wspomnianego wyżej orzeczenia, można stwierdzić, że w tej sprawie z mamy do czynienia z ugruntowaną linią orzeczniczą sądów powszechnych, która została zapoczątkowana przez wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 22 stycznia 2018 r., sygn. akt VI C 1995/16.

W praktyce oznacza to tyle, że opiekun osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność powstała po uzyskaniu przez nią pełnoletności lub w przypadku kontynuowania nauki po 25 roku życia, w celu uzyskania odszkodowania za nieprzyznanie mu świadczenia pielęgnacyjnego musi wystąpić z powództwem do sądu powszechnego i walczyć o swoje prawa w ramach postępowania sądowego.

Jest to oczywiście bardzo problematyczne i wciąż niewiele osób, które mogą ubiegać się o odszkodowanie korzysta z tej możliwości, jednak zdecydowanie warto, gdyż jak wspomniałem wcześniej kwoty odszkodowań przyznawanych przez sądy przekraczają 30.000,00 zł.

adw. Michał Miller

One Reply to “Odszkodowanie dla opiekunów osób niepełnosprawnych za brak świadczenia pielęgnacyjnego”

  1. Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz