Odszkodowanie dla opiekunów osób niepełnosprawnych za brak świadczenia pielęgnacyjnego

W poprzednim moim artykule opisałem możliwość ubiegania się przez opiekunów osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała po uzyskaniu przez nie pełnoletności lub w przypadku kontynuowania nauki po 25 roku życia, o uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego na identycznych zasadach jak opiekunowie osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała przed uzyskaniem pełnoletności, czyli w wysokości 1.477,00 zł miesięcznie.

Ten artykuł będzie natomiast poświęcony możliwości uzyskania przez te osoby dodatkowego świadczenia w postaci odszkodowania za tak zwany delikt prawny, polegający na niedostosowaniu przez ustawodawcę obecnego porządku prawnego do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., o sygn. akt K 38/13, wskutek czego opiekunowie osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała po uzyskaniu przez nie pełnoletności lub w przypadku kontynuowania nauki po 25 roku życia, nie uzyskają wyższych świadczeń z mocy prawa.

Wysokość takiego odszkodowania może przekroczyć 30.000,00 zł, gdyż na jego wysokość składa się różnica w wysokości uzyskiwanego świadczenia za okres trzech lat przed wystąpieniem o odszkodowanie.

W większości przypadków opiekunowie dostawali specjalny zasiłek opiekuńczy, którego wysokość wynosi zaledwie 520 zł miesięcznie. W porównaniu do świadczenia pielęgnacyjnego, którego obecna wysokość to 1.477,00 zł, różnica wynosi aż 957,00 zł miesięcznie.

Po blisko czterech latach od wydania przez Trybunał Konstytucyjny wspomnianego wyżej orzeczenia, można stwierdzić, że w tej sprawie z mamy do czynienia z ugruntowaną linią orzeczniczą sądów powszechnych, która została zapoczątkowana przez wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 22 stycznia 2018 r., sygn. akt VI C 1995/16.

W praktyce oznacza to tyle, że opiekun osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność powstała po uzyskaniu przez nią pełnoletności lub w przypadku kontynuowania nauki po 25 roku życia, w celu uzyskania odszkodowania za nieprzyznanie mu świadczenia pielęgnacyjnego musi wystąpić z powództwem do sądu powszechnego i walczyć o swoje prawa w ramach postępowania sądowego.

Jest to oczywiście bardzo problematyczne i wciąż niewiele osób, które mogą ubiegać się o odszkodowanie korzysta z tej możliwości, jednak zdecydowanie warto, gdyż jak wspomniałem wcześniej kwoty odszkodowań przyznawanych przez sądy przekraczają 30.000,00 zł.

Adwokat Michał Miller

15 Replies to “Odszkodowanie dla opiekunów osób niepełnosprawnych za brak świadczenia pielęgnacyjnego”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. Szanowna Pani Mecenas
  Są trzy główne grupy opiekunów:
  – mający ustalone prawa do Św. piel. przed 2012, które zostały odebrane w drodze ustawy(różnicującej wiek powstania niepełnosprawności) i od tej pory zmuszone do specjalnego zasiłku opiekuńczego
  – pobierający specjalny zasiłek opiekuńczy po zmianie ustawy(różnicującej wiek powstania niepełnosprawności) ale przed wyrokiem trybunału z 2014r o niekonstytucyjności różnicowania wieku
  – pobierający specjalny zasiłek opiekuńczy po wyroku TK z 2014r i później

  Wygrana sprawa o której mowa w artykule dotyczy osoby z pierwszej grupy.
  O ile pierwsza grupa powołuje się na odebrane prawa nabyte wcześniej, to pozostałe osoby nie mogą tego zrobić.
  Niektóre artykuły wspominają też o możliwości przedawnienia – od wyroku TK minęły ponad 3lata.
  Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie,

   to prawda że sytuacja poszczególnych osób może być zróżnicowana, jednak celem artykułu było wskazanie, że osoby otrzymujące niższe świadczenia mogą się ubiegać o ich podniesienie od daty złożenia wniosku oraz o odszkodowanie za okres do trzech lat wstecz.

 3. Szanowni Państwo. Piszecie o „ugruntowanej linii orzeczniczej”, tymczasem przywołujecie tylko jeden wyrok Sądu Rejonowego i to z początku bieżącego roku. Czy wyrok ten jest prawomocny? Czy zapadło więcej takich orzeczeń?

  1. Szanowny Panie,

   zapadło więcej takich orzeczeń, jednak niecelowe jest powoływanie ich wszystkich w treści artykułu.
   Sensem artykułu, jest wskazanie, że mimo wielu wyroków wydanych przez sądy powszechne w tego typu sprawach, Skarb Państwa nadal odmawia uznania roszczeń za zasadne, a do uzyskania zarówno wyższego świadczenia jak i odszkodowania niezbędna jest droga sądowa.

 4. Witam. Otrzajmuje zasiłek dla opiekuna. Czy jest szansa na uzyskanie odszkodowania?

  1. Michał Miller says: Odpowiedz

   Szanowna Pani,

   w celu udzielenia odpowiedzi na Pani pytanie musiałbym zapoznać się z dokumentacją w sprawie.
   Proszę o przesłanie na maila skanu dokumentów potwierdzających przyznanie Pani zasiłku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.
   Po ich analizie będę w stanie odpowiedzieć w jakim zakresie jesteśmy w stanie pomóc.

 5. opiekunka niepełnosprawnej says: Odpowiedz

  Witam,należę również do osób pobierających to świadczenie od 2010 roku z roczną przerwą kiedy został odebrany a póżniej przywrócony,do kogo zwrócić się o pomoc .

  1. Szanowna Pani,

   o odszkodowanie za zbyt niską kwotę zasiłku należy wystąpić do Sądu Rejonowego z powództwem cywilnym.
   Może Pani również przesłać ksero dokumentów na adres naszej kancelarii, dzięki czemu będziemy mogli udzielić konkretnej porady co można i należy zrobić w Pani sprawie.

 6. Witam, wyrok P. Mirosława nie jest prawomocny, od tego wyroku
  prokuratoria się odwołała! Nie ma jeszcze terminu. Czy sprawa o odszkodowania, już przedawniła się?

  1. Michał Miller says: Odpowiedz

   Szanowna Pani,

   w treści artykułu nigdzie nie zostało napisane, że wskazany wyrok jest prawomocny.
   Został on jedynie wskazany jako przykład stanowiska sądów powszechnych w tego typu sprawach.
   Sprawy o odszkodowania będą się przedawniać z upływem 3 lat od daty uzyskania uprawnień do świadczenia w pełnej wysokości, gdyż do odszkodowania liczy się różnicę pomiędzy świadczeniem otrzymywanym, a świadczeniem należnym za okres 3 lat przed dniem złożenia pozwu.

 7. Mam pytanie rok czasu miałem szo ops mi tylko to wskazal .Po roku wnioslem o sp i do dnia dzisiejszego mija juz rok 15 maja wsa ma byc wyrok
  Czy ja mogę starać się za ten rok przed wystąpieniem o Śp o odszkodowanie?
  Kogo pozwać i czy mogę napisać że chce być w swoim miejscu przesłuchiwany bo nie zostawię żony A do Warszawy mam 300km
  Będę wdzięczny za pomoc

  1. Michał Miller says: Odpowiedz

   Szanowny Panie,

   by udzielić Panu dokładnej odpowiedzi będę potrzebował przesłania dokumentów Pańskiej sprawy na maila.
   Generalnie można się starać o odszkodowanie za cały okres otrzymywania niższego świadczenia, nie dłużej jednak niż 3 lata od złożenia pozwu.
   W ramach procesu cywilnego można wnosić o przesłuchanie Pana w sądzie najbliższym dla Pańskiego miejsca zamieszkania w ramach pomocy prawnej.

 8. Witam.Czy temat odszkodowań dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych jest nadal aktualny?

  1. Michał Miller says: Odpowiedz

   Szanowny Panie,

   tak temat jest nadal aktualny, jeżeli ma Pan szczegółowe pytania zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Pozostaw odpowiedź Mirek Anuluj pisanie odpowiedzi