Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Blisko cztery lata temu, tj. w dniu 21 października 2014 r., został wydany wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 38/13, w którym Trybunał orzekł, iż art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Orzeczenie to stworzyło możliwości prawne do ubiegania się opiekunów osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała po uzyskaniu przez nie pełnoletności lub w przypadku kontynuowania nauki po 25 roku życia do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, na identycznych zasadach jak opiekunowie osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała przed uzyskaniem pełnoletności.

Niestety ustawodawca nie dostosował obecnego porządku prawnego do wspomnianego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, tak więc ww. osoby nie uzyskają wyższych świadczeń z mocy prawa. Z pomocą przyszedł im jednak wymiar sprawiedliwości pod postacią sądów administracyjnych i powszechnych, które konsekwentnie stosują orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zamiast przepisów ustawy, które zostały uznane za niezgodne z Konstytucją RP.

W praktyce oznacza to tyle, że opiekun osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność powstała po uzyskaniu przez nią pełnoletności lub w przypadku kontynuowania nauki po 25 roku życia, w celu uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego którego wysokość w 2018 roku wynosi w 1.477,00 zł miesięcznie musi sam wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek zostanie oczywiście odrzucony jako niezgodny z ustawą, gdyż urzędnicy nie zajmują się interpretacją prawa i wyroków Trybunału Konstytucyjnego, jednak w ramach przysługującej drogi odwoławczej, zazwyczaj po dotarciu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego świadczenie pielęgnacyjne powinno zostać przyznane.

Jest to oczywiście bardzo problematyczne i wciąż niewiele osób, które mogą ubiegać się o wyższe świadczenie pielęgnacyjne korzysta z tej możliwości, jednak zdecydowanie warto, gdyż świadczenie to zastępuje specjalny zasiłek opiekuńczy którego wysokość wynosi zaledwie 520 zł miesięcznie.

Z prostego wyliczenia więc wynika, iż dochodząc należnego wyższego świadczenia pielęgnacyjnego opiekun osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność powstała po uzyskaniu przez nią pełnoletności lub w przypadku kontynuowania nauki po 25 roku życia zyskuje aż 957,00 zł miesięcznie.

Ponadto, zgodnie z najnowszym orzecznictwem sądów powszechnych świadczenie to powinno się należeć od dnia publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a skoro przepisy prawa przez prawie cztery lata nie zostały w tym zakresie zmienione, osobom uprawnionym do uzyskania wyższego świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje prawo do odszkodowania, którego wysokość może przekroczyć nawet 30.000,00 zł, co dokładnie opiszę w moim kolejnym artykule.

Adwokat Michał Miller

3 Replies to “Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. Dobry wieczór, jestem zainteresowana artykułem,czy jest możliwość podesłania wzoru pisma wnioskującego o przyznanie świadczeń dla opiekunów do MOPS.
  Z góry bardzo dziękuję

  1. Szanowna Pani,

   niestety nie ma standardowego wzoru pisma o podwyższenie świadczeń dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.
   Jak napisałem w artykule, w celu podwyższenia tych świadczeń należy wszcząć postępowanie, które dopiero po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może doprowadzić do zwiększenia świadczenia.

   Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego celem dokładnego wyjaśnienia kroków, które należy podjąć.

Dodaj komentarz