Błędne leczenie zakażenia układu moczowego

W niniejszym artykule opiszę ciekawy przypadek błędu medycznego wynikającego z błędnej diagnozy, w wyniku której podjęto nieprawidłowe leczenie pacjentki z pominięciem głównego problemu zdrowotnego, czego skutkiem niestety była śmierć pacjentki. Pacjentka skarżyła się na silne bóle w okolicy lędźwiowo – krzyżowej, połączone z podwyższoną temperaturą i spadkiem masy ciała. Skierowana została do lekarza rodzinnego, który […]

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Zadośćuczynienie jest roszczeniem mającym na celu zrekompensować pacjentowi ból i cierpienie, czyli stratę niematerialną związaną z negatywnymi skutkami błędu medycznego. Jak opisałem w jednym z moich poprzednich artykułów, jego wysokość jest ściśle związana z wysokością trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje natomiast w art. 4 […]

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

W Polskim prawie rozróżniamy następujące rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC; Ubezpieczenie Autocasco – AC; Ubezpieczenie Assistance komunikacyjne; Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy – NNW; Ubezpieczenie ochrony prawnej;Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą; Ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej należy do grupy ubezpieczeń majątkowych. W […]

Zaskarżenie postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa

Wiele osób pyta co można zrobić, w sytuacji, w której prokurator wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie wypadku drogowego. Najczęstsze pytania to: Czy postanowienie takie można zaskarżyć ? Kto może wnieść zażalenie ? Gdzie wnieść zażalenie ? W jakim terminie ? Jak wygląda postępowanie po złożeniu zażalenia na postanowienie prokuratora ?  Zażalenie postanowienia prokuratora […]

Świadczenia należne w związku z wypadkiem komunikacyjnym z OC sprawcy wypadku

Powszechną wiedzą jest, że w związku z wypadkiem komunikacyjnym osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Pojęcie odszkodowania wiele osób rozumie na różne sposoby, z czego większość z nich w sposób błędny.  Mało która osoba poszkodowana wie, jakich dokładnie świadczeń może dochodzić od zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku w ramach jego policy OC. Prowadzi […]

Czy warto zgłaszać roszczenia z polisy OC, przed zakończeniem leczenia ?

Powrót do zdrowia po odniesieniu przez osobę poszkodowaną poważnego uszczerbku na zdrowiu, zazwyczaj trwa bardzo długo. Nie wiadomo jaki będzie końcowy rezultat leczenia, jednak środki z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia bardzo, by się osobie poszkodowanej przydały. Takie wątpliwości pojawiają się u wielu osób poszkodowanych, dlatego też w tym artykule postaram się je wyjaśnić. Kiedy zgłosić […]