Nieprawidłowa diagnoza jako błąd medyczny

Większości osób błąd medyczny kojarzy się z nieprawidłowym wykonaniem zabiegu lub podaniem leków, które zamiast pomóc, to zaszkodziły pacjentowi. Błędem medycznym może być również nieprawidłowa diagnoza lekarza polegająca na nierozpoznaniu bądź błędnym rozpoznaniu choroby pacjenta. W niniejszym artykule opisze przykład takiej właśnie sytuacji.  Powódka doznała skręcenia kolana lewego oraz uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej, w wyniku czego […]

Zasady odpowiedzialności cywilnej

W Polskim prawie rozróżniamy trzy zasady odpowiedzialności cywilnej tj.:  Zasadę winy; Zasadę ryzyka; Zasadę słuszności. Odpowiedzialność na zasadzie winy jest główną i najczęstszą podstawą odpowiedzialności. Polskie prawo nie definiuje pojęcia winy, jednak winę można opisać jako bezprawne postępowanie, które narusza wymóg ostrożności przyjęty w obowiązujących stosunkach międzyludzkich. Naruszenie to jest badane w stosunku do danej […]