Amputacja zdrowej piersi z powodu błędnie wykrytego nowotworu

Błąd medyczny jest zazwyczaj kojarzony z nieprzeprowadzeniem wymaganego zabiegu, niewykryciem właściwej choroby, czy z sytuacją, gdy podczas operacji lub diagnozy lekarze popełnili jakiś błąd. Czasami zdarza się jednak, że błędem medycznym jest niepotrzebnie przeprowadzony zabieg skutkujący amputacją lub wycięciem zdrowej części ciała. W niemniejszym artykule opiszę sytuację, gdy lekarze pospieszyli się z diagnozą nowotworu u […]

Dziedziczenie roszczeń z tytułu błędów medycznych

W trakcie prowadzenia postępowań spotykamy się z sytuacjami losowymi, w których osoba poszkodowana błędem medycznym składa pozew, po czym w trakcie procesu umiera. Pojawia się wtedy pytanie czy są podstawy, żeby jej spadkobiercy nadal domagali się zadośćuczynienia? Czy też skoro osoba poszkodowana nie żyje, to nie ma podstaw, by jej następcy prawni otrzymali zadośćuczynienie za […]

Odpowiedzialność za efekty uboczne związane z przyjmowaniem leków

W artykule Odszkodowanie dla pacjenta za nieprawidłowe wypisanie przez lekarza leku opisałam, jak wygląda odpowiedzialność lekarza za błąd popełniony przy wypisywaniu leku. Wskazałam w nim, że lekarz poniesie odpowiedzialność za wskazanie nieprawidłowego leku, w nieodpowiedniej dawce albo gdy nie poinformuje pacjenta o skutkach ubocznych. Istnieje jednak wiele sytuacji, w których lekarz nie ponosi winy za szkody wyrządzone […]

Błąd medyczny podczas operacji kręgosłupa

W niniejszym artykule opiszę przypadek, będący przykładem błędu medycznego związanego z operacjami kręgosłupa. Pacjent skarżył się na ból kręgosłupa, dlatego chcąc poprawić jakość życia uznał, że chciałby pozbyć się bólu, który w jakimś stopniu utrudniał mu normalne funkcjonowanie. Słysząc, że zabieg kręgosłupa może mu pomóc poprosił lekarza o pomoc w tym zakresie. Pacjent cierpiał na […]

Koszty postępowania karnego w sprawie o błąd medyczny

Postępowanie karne co do zasady prowadzone jest przez prokuratora. Pokrzywdzony pacjent lub w przypadku śmierci pacjenta członkowie jego najbliższej rodziny mogą występować w postępowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Może się również tak zdarzyć, że prokurator umorzy postępowanie w sprawie nie widząc podstaw do oskarżenia lekarza i jedyną możliwością kontynuowania postępowania jest złożenie subsydiarnego aktu […]

Odszkodowanie za błąd medyczny w postępowaniu karnym

Postępowanie karne ma na celu przede wszystkim pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy przestępstwa, czyli wymierzenie lekarzowi kary za popełnione przez niego błędy lub zaniechania w trakcie procesu leczenia. Ukaranie sprawcy to jednak nie wszystko, gdyż skutki błędu medycznego popełnionego przez lekarza zazwyczaj są bardzo dotkliwe dla pokrzywdzonego pacjenta i odbijają się niekorzystnie na jego stanie zdrowia, […]

Założenie opatrunku gipsowego bez przepisania leków przeciwzakrzepowych

W niniejszym artykule opiszę kolejny przykład błędu medycznego stwierdzonego przez sąd podczas postępowania sądowego. W tym przypadku mamy do czynienia z zaniechaniem podania przez lekarza leków przeciwzakrzepowych przy jednoczesnym założeniu pacjentowi opatrunku gipsowego na nogę. Powód doznał urazu lewej stopy. Tego samego dnia zgłosił się do pozwanej placówki medycznej, gdzie lekarz udzielający pomocy medycznej stwierdził […]

Mowy końcowe w sprawie błędu medycznego

Mowa końcowa jest najciekawszym i najważniejszym, wręcz decydującym momentem każdego procesu, tak przynajmniej uważa większość osób opierając się na wiedzy z amerykańskich filmów lub seriali o prawnikach.  Jednak czy to wyobrażenie ma cokolwiek wspólnego z praktyką procesową w Polsce? Czy faktycznie jest to taki ważny element procesu mogący zdecydować o losach prowadzonej sprawy, czy też […]

Zdarzenie medyczne a błąd medyczny

Zdarzenie medyczne nie jest tożsame z pojęciem błędu medycznego. Zdarzenie medyczne jest pojęciem szerszym, obejmującym zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta wywołane niezgodną z aktualną wiedzą medyczną: diagnozą, jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie przyczyniając się do rozwoju choroby, leczeniem, w tym wykonaniem zabiegu […]

Czy można prowadzić jednocześnie postępowanie przed sądem i Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Wiele osób pyta czy można prowadzić jednocześnie kilka postępowań dotyczących tego samego błędu medycznego. Często pojawiają się od klientów sugestie, ze powinno się złożyć jednocześnie wniosek do wojewódzkiej komisji, pozew do sądu oraz zawiadomienie do prokuratury. Na pierwszy rzut oka taki pomysł może wydawać się rozsądny, ale w praktyce nie jest to proste. Ustawodawca przewidział […]