Opóźnienie w diagnostyce jako naruszenie praw pacjenta

Naruszenia praw pacjenta stanowią dodatkową obok błędów medycznych, przesłankę odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lekarzy bądź szpitali. Jedno zdarzenie może być jednocześnie błędem medycznym i naruszeniem praw pacjenta, wyłącznie błędem medycznym lub wyłącznie naruszeniem praw pacjenta. W dzisiejszym artykule opiszę sytuację, która nie została uznana za błąd medyczny, jednak stanowiła naruszenie praw pacjenta i z tego […]

Szpital ukrywa przed pacjentem informacje o popełnionym błędzie medycznym

W niniejszym artykule opiszę kolejny bardzo ciekawy przykład zachowania szpitala, które zostało uznane przez sąd za błąd medyczny. W tym przypadku chodzi o ukrywanie przed pacjentem informacji o popełnionym podczas zabiegu błędzie. Powódka od okresu dzieciństwa chorowała na przewlekłą niewydolność nerek. Stan zdrowia powódki wyraźnie pogorszył się w 2007 roku. Stwierdzano znaczny wzrost stężenia kreatyniny […]

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Zadośćuczynienie jest roszczeniem mającym na celu zrekompensować pacjentowi ból i cierpienie, czyli stratę niematerialną związaną z negatywnymi skutkami błędu medycznego. Jak opisałem w jednym z moich poprzednich artykułów, jego wysokość jest ściśle związana z wysokością trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje natomiast w art. 4 […]