Renta za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość z OC sprawcy wypadku

Celem niniejszego artykułu jest dokładne opisanie renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość, tj: Podstawy prawnej dochodzenia renty; Przesłanek i podstaw jej uzyskania; Świadczeń, które kwalifikują się jako zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość; Praktycznych aspektów dochodzenia świadczenia.  Podstawy prawne dochodzenia renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość  Podstawą prawną dochodzenia renty za […]

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb z OC szpitala lub lekarza

Celem niniejszego artykułu jest dokładne opisanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb z polisy OC szpitala lub lekarza.   Renty z tytułu zwiększonych potrzeb można dochodzić na podstawie art. 444 § 2 kodeksu cywilnego zgodnie z którego treścią: „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły […]