Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

W Polskim prawie rozróżniamy następujące rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC; Ubezpieczenie Autocasco – AC; Ubezpieczenie Assistance komunikacyjne; Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy – NNW; Ubezpieczenie ochrony prawnej;Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą; Ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej należy do grupy ubezpieczeń majątkowych. W […]