Zerwane ścięgno Achillesa,a błąd medyczny

Błąd medyczny może dotknąć osób całkowicie zdrowych, które wskutek nieszczęśliwego wypadku lub z powodu aktywności fizycznej doznają urazów wymagających pobytu w szpitalu.

Częstym przypadkiem urazów jest zerwanie ścięgna Achillesa. Poniżej wskażę przykład błędnego leczenia pacjentki, która stała się ofiarą błędu medycznego właśnie po zerwaniu ścięgna Achillesa.

Na wstępie należy wskazać, że zerwanie ścięgna Achillesa może być:

  • całkowite – konieczna jest operacja;
  • częściowe – może być leczone zachowawczo, lecz obarczone jest to ryzykiem powtórnego uszkodzenia ścięgna.

By ocenić częściowe naderwanie ścięgna konieczne jest wykonanie badania USG ścięgna, co może pomóc w odróżnieniu naderwania od przewlekłego zapalenia ścięgna.

Poniżej opiszę przypadek pacjentki, która po urazie ścięgna trafia do szpitala. W szpitalu powódka nie została zakwalifikowana do leczenia operacyjnego, nie wykonano też dodatkowych badań. Kończynę unieruchomiono w opatrunku gipsowym typu but.

Biegli wydający opinię w sprawie uznali, że naderwania i zerwania ścięgna Achillesa są wskazaniem do leczenia operacyjnego w terminie kilkudniowym. Uznano, że założony gips był za krótki, żeby unieruchomić kończynę w stopniu umożliwiającym ruchomość mięśnia trójgłowego łydki i ścięgna Achillesa.

Oznacza to, że ruchomość w stawie kolanowym dokonała dalszych zerwań włókien naderwanego ścięgna. Takie postępowanie uniemożliwiło wygojenie zerwania ścięgna Achillesa, co skutkowało dysfunkcją stopy. Powódka nie może swobodnie chodzić ani kucać.

Dużą uciążliwością jest dla powódki choćby chodzenie po schodach czy też wykonywanie czynności życia codziennego.

Zdaniem biegłych przeprowadzone o czasie leczenie operacyjne nie dopuściłoby tak dużej dysfunkcji kończyny i stopy, a przewidywany uszczerbek na zdrowiu mógłby być znaczenie niższy niż stwierdzony u Powódki. Postawienie prawidłowej diagnozy i podjęcie prawidłowego leczenia o czasie w przypadku urazu ścięgna Achillesa doprowadza na ogół do wygojenia się urazu w stopniu uniemożliwiającym prawidłową funkcję stopy. Biegli podkreślili, że specjalista chirurg ma obowiązek rozpoznać i prawidłowo określić zerwanie ścięgna Achillesa, a niedopełnienie tego obowiązku stanowi błąd medyczny.Sąd zasądził na rzecz powódki kwotę 65.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Podsumowując, powyższy przypadek obrazuje błąd medyczny w postaci błędu diagnostyczny, a jednocześnie terapeutycznego.  Lekarze nie zlecili powódce badań takich jak choćby USG ścięgna, a jednocześnie nieprawidłowe rozpoznanie urazu spowodowało dalsze błędy w postaci założenia opatrunku gipsowego typu but. Zasadniczym błędem było nieprzeprowadzenie operacji, która mogła zapobiec poważnym następstwom, które do dnia dzisiejszego odczuwa powódka.

Adwokat Ewelina Świstek

2 Replies to “Zerwane ścięgno Achillesa,a błąd medyczny”

  1. Czy przebicie płuca w szpitalu przy zakładaniu wkłucia centralnego,mozna uznać za błąd w sztuce lekarskiej ? Czy mozna dochodzic odszkodowania ?

    1. Ewelina Świstek says: Odpowiedz

      Szanowna Pani, dziękuję za komentarz. Odpowiadając na Pani pytanie – wszystko zależy od szczegółów sposobu przeprowadzania wkłucia i od tego czy wskazano Pani przed zabiegiem możliwość wystąpienia jako powikłania przebicia płuca. W celu dokonania analizy konieczna jest pełna dokumentacja medyczna. Pozdrawiam

Dodaj komentarz