Roszczenia z tytułu błędu medycznego należne z polisy OC szpitala lub lekarza

Mało która osoba poszkodowana wie, jakich dokładnie świadczeń może dochodzić z tytułu błędu medycznego od szpitala lub lekarza w ramach jego polisy OC. Prowadzi to do sytuacji, w której osoba poszkodowana domaga się zapłaty jedynie części z należnych jej świadczeń i w rezultacie uzyskana kwota jest znacząco niższa od tej, która jej się słusznie należy.

W ramach niniejszego artykułu przedstawię i pokrótce wyjaśnię rodzaje świadczeń, których może dochodzić od zakładu ubezpieczeń osoba poszkodowana w skutek błędu medycznego, a należą do nich:

 • Odszkodowanie;
 • Zadośćuczynienie;
 • Renta

ODSZKODOWANIE

Odszkodowanie jest świadczeniem, którego celem jest rekompensata strat materialnych poniesionych w skutek błędu medycznego. Jest to świadczenie, bardzo konkretne gdyż odnosi się do rzeczywistych ubytków w majątku osoby poszkodowanej lub osób jej najbliższych. Podstawą do dochodzenia odszkodowania z polisy OC szpitala lub lekarza, jest każdy uszczerbek materialny poniesiony przez osobę poszkodowaną, który powstał w skutek błędu medycznego.

Najczęstsze podstawy do dochodzenia odszkodowania to:

  • zwrot kosztów leczenia,
  • dojazdów do placówek medycznych,
  • kosztów rehabilitacji,
  • przystosowania domu, lub samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  • zwrot kosztów pogrzebu osoby zmarłej w wyniku wypadku,
 • zwrot utraconych w czasie leczenia i rehabilitacji zarobków.

ZADOŚĆUCZYNIENIE

Zadośćuczynienie jest świadczeniem, którego celem jest rekompensata strat niematerialnych poniesionych przez osobę poszkodowaną lub jej najbliższych w skutek błędu medycznego. Często osobom poszkodowanym towarzyszy cierpienie psychiczne i fizyczne. W doktrynie tego typu cierpienia są definiowane jako krzywda. W takim przypadku można domagać się zadośćuczynienia, które ma być rekompensatą za ujemne przeżycia wynikające z wyrządzonej szkody. Przyznanie osobie poszkodowanej zadośćuczynienia za doznaną krzywdę zależy od oceny i uznania sądu, opartego na wszystkich okolicznościach sprawy. Zadośćuczynienie ma charakter osobisty i kompensacyjny, a jego zadaniem jest złagodzenie sytuacji osoby poszkodowanej poprzez zrekompensowanie jej bólu i cierpienia jakich doznała w skutek błędu medycznego.

Zadośćuczynienia mogą dochodzić:

  • osoba bezpośrednio poszkodowana, za krzywdę i cierpienie, które odniosła w skutek błędu medycznego;
 • osoby najbliższe osobie, która poniosła śmierć w wyniku błędu medycznego, z tytułu ich cierpienia po stracie osoby najbliższej.

RENTA

Renta jest świadczeniem okresowym, które ma na celu naprawienie trwalej szkody materialnej, którą poniosła osoba poszkodowana w skutek błędu medycznego. Polskie prawo przewiduje kilka rodzajów renty należnej osobie poszkodowanej z OC szpitala lub lekarza, wśród których wyróżnia się:

  • Rentę na zwiększone potrzeby – W wyniku obrażeń odniesionych przez osobę poszkodowaną w skutek błędu medycznego bardzo często zwiększają się jej potrzeby, z tytułu odbywanego procesu leczenia i rehabilitacji. Najczęściej są one związane z koniecznością zapewnienia osobie poszkodowanej stałej lub czasowej opieki lub dodatkowymi wydatkami na leczenie, takimi jak wizyty i zabiegi w prywatnych placówkach służby zdrowia, zabiegi rehabilitacji, lub regularnie przyjmowane leki nie refundowane przez NFZ.
  • Rentę z tytułu utraconego dochodu – Renta ta przysługuje w sytuacji, w której w skutek błędu medycznego osoba poszkodowana utraciła możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Aby roszczenie o rentę było zasadne muszą zostać spełnione łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze musi zostać stwierdzone, ze poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej, czyli nie może wykonywać dotychczasowej pracy albo może ją wykonywać w mniejszym zakresie niż dotychczas. Po drugie musi to generować po jego stronie zmniejszenie dochodów.
  • Rentę za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłośćCelem tej renty jest rekompensata tych skutków błędu medycznego, które pogarszają perspektywy osoby poszkodowanej na przyszłość. Najlepiej będzie to zobrazować na następującym przykładzie:
   Jan Kowalski w chwili zdarzenia miał 19 lat i był obiecującym młodym piosenkarzem. W wyniku błędu medycznego doznał trwałego uszkodzenia strun głosowych, które co prawda po skomplikowanych operacjach i długotrwałym procesie rehabilitacji nie utrudnia mu normalnego funkcjonowania, jednak uniemożliwia mu śpiewanie, gdyż utracił wcześniejszą barwę głosu. Jan Kowalski stracił możliwość zrobienia kariery jako piosenkarz i z tego tytułu należy mu się renta.
 • Rentę alimentacyjną – Przysługuje osobom, którym zmarły przed śmiercią regularnie dostarczał środków do życia. Po śmierci osoby poszkodowanej w skutek błędu medycznego o tego typu rentę mogą zwrócić się do zakładu ubezpieczeń szpitala lub lekarza przede wszystkim dzieci zmarłego, oraz w niektórych wypadkach jego małżonek czy konkubent, rodzice, a także inne bliskie osoby utrzymywane przez zmarłą osobę poszkodowaną;

Poszczególne świadczenia zostały dokładnie i szczegółowo opisane w innych moich artykułach dostępnych na blogu, do których lektury serdecznie Państwa zapraszam.

Adwokat Michał Miller

One Reply to “Roszczenia z tytułu błędu medycznego należne z polisy OC szpitala lub lekarza”

 1. Michał Miller says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz