Zgłoszenie sprawy błędu medycznego z polisy OC szpitala


W sprawach dotyczących błędów medycznych większość osób poszkodowanych wszczyna postępowanie karne lub cywilne przeciwko lekarzowi, który prowadził leczenie albo placówce medycznej, w której leczenie było prowadzone.

Nie jest to złe postępowanie, jednak warto pamiętać, że lekarze, szpitale i placówki medyczne podobnie jak kierowcy samochodów osobowych mają obowiązek wykupienia polisy OC.

W ramach wykupionej polisy OC odpowiedzialność za błędy medyczne ponosi więc oprócz wskazanych powyżej podmiotów również towarzystwo ubezpieczeń.

Co prawda lekarz lub szpital, do którego zostało zgłoszone roszczenie dotyczące błędu medycznego ma obowiązek przekazania sprawy do towarzystwa ubezpieczeń, w którym posiada wykupioną polisę OC, jednak z mojej praktyki wynika, iż często kończy się na odmowie uznania roszczeń i wysłaniu wyjaśnień, że leczenie było prowadzone w sposób zgodny z aktualną wiedzą i sztuką medyczną.

Mimo obowiązku lekarze czy szpitale rzadko przekazują otrzymane pismo ze zgłoszeniem roszczenia do towarzystwa ubezpieczeń, w którym posiadają wykupioną polisę OC, a często nawet nie są świadomi takiego obowiązku.

Zgłoszenie osobnego roszczenia na podstawie polisy OC szpitala lub lekarza nie wstrzymuje żadnych czynności w sprawie, jak również nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla pacjenta.

Postępowanie likwidacyjne toczy się równolegle z postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez szpital, a w jego ramach towarzystwo ubezpieczeń zawsze zwraca się do szpitala lub lekarza o całość dokumentacji medycznej oraz zasięga opinii biegłego lekarza, który ocenia zasadność zgłoszonego roszczenia.

Akta postępowania likwidacyjnego są jawne dla poszkodowanego pacjenta i jego pełnomocnika, więc uzyskane w ten sposób informacje mogą się przydać na etapie postępowania sądowego.

Ponadto, w ramach prowadzonych przez Naszą kancelarię spraw dotyczących błędów medycznych mamy już kilka przypadków, gdzie towarzystwo ubezpieczeń, po otrzymaniu zgłoszenia szkody dotyczącego błędu medycznego, mimo sprzeciwu szpitala uznało roszczenia i wypłaciło poszkodowanym pacjentom część należnych im świadczeń.

Oczywiście, jak to bywa w przypadku dobrowolnych wypłat ze strony towarzystw ubezpieczeń, wypłacone kwoty znacząco odbiegały od zgłoszonych roszczeń oraz kwot zasądzanych przez sądy w tego typu sprawach, jednak nawet częściowa wypłata świadczeń na tym etapie stanowi dla poszkodowanych pacjentów znaczące ułatwienie przed rozpoczęciem procesu cywilnego w sprawie o błąd medyczny.

Podsumowując, w sprawach o błąd medyczny warto zgłosić roszczenia nie tylko bezpośrednio do lekarza lub szpitala odpowiedzialnego za przeprowadzone leczenie, ale również do towarzystwa ubezpieczeń, w którym posiadają wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej.

W większości wypadków nie pozwoli to co prawda na uniknięcie procesu cywilnego, jednak pomoże w zdobyciu dodatkowego materiału dowodowego, a może nawet pozwoli na uzyskanie części roszczeń w ramach kwot bezspornych.

adwokat Michał Miller

One Reply to “Zgłoszenie sprawy błędu medycznego z polisy OC szpitala”

  1. Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz